مدیر ثامن‌الحجج تهدید کرد + سیف: دارم حباب می‌ترکونم!

موسسه ثامن‌الحجج , موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج , پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج, پرونده ثامن الحجج, مجری معروف در پرونده ثامن الحجج, واکنش احسان علیخانی, واکنش مهران مدیری

انتشار گزارش های جدید از موسسه ثامن الحجج، سوژه ستون طنز روزنامه شهروند شد.

انتشار گزارش های جدید از موسسه ثامن الحجج، سوژه ستون طنز روزنامه شهروند شد.
کد N1915980