وحید حقانیان عزادار پدر شد

سیاسی

معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری در سوگ پدر خود به عزا نشست.

به گزارش ایسنا، سید حسن حقانیان پدر سید وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری درگذشت.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

انتهای پیاام

کد N1915006