بازگشت مجری شبکه جم به ایران؟

رامسین کبریتی , مجری شبکه جم, بازگشت رامسین کبریتی, بازگشت مجری شبکه جم به ایران

رامسین کبریتی مجری شبکه جم در مورد بازگشتش به ایران مطلبی در فضای مجازی منتشر کرد.

رامسین کبریتی مجری شبکه جم در مورد بازگشتش به ایران مطلبی در فضای مجازی منتشر کرد.
وی نوشت:
«گناهانم چیست ؟؟؟ جرمم بیکاری بود  آمدم برای کار از ایران بیرون به جرم کار کردن ممنوع الکارم شدیم و چون ممنوع الکارم نمیتوانم برگردم به کشورم چرا که باید هزار جا جواب پس بدم چرا رفتم .. آقا یون که قضاوت می کنید ما را بیکار بودم ... نه فیلم ... بازی کردم ... نه فیلم سیاسی بازی کردم ... نه فیلم خلاف شرع و عرف کار کردم کشف حجاب هم که نکردم که بخواهم سرم را پایین بگیرم و شرمنده باشم اما اونایی که در همین شبکه ها کار کردند و برگشتن دارند کار می کنند چرا که پشت دوربین بودند ... جرم ما این بود جلوی دوربین بودیم با آقایان سیستم صحبت کردیم گفتند تا حالا حالا ها ممنوع الکاری . دستمون به هیچ سیستم و جایی بند نیست .... کسی را هم نداریم پارتی مون باشند بهم گفتند بر نگرد به نفع نیست ما هم قبول کردیم ...... آخه چقدر .... ... باید بسوزم و بسازم در غربت»

کد N1914579