غیررسمی: مارکوس نئومایر در راه تهران

آشنایی با ستاره آلمانی مدنظر استقلال؛ از منچستر تا پیراهن آبی + عکس

کد N1913453