لزوم رسیدگی به خواسته های مشروع مردم عراق

بین الملل,جریان حکمت ملی عراق

اعضای دفتر سیاسی جریان حکمت ملی طی نشستی اضطراری درباره رخدادهای اخیر عراق و پیامدهای تظاهرات هایی که در برخی از استان های این کشور روی داده است، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش ایلنا، اعضای دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق، طی نشستی اضطراری درباره رخدادهای اخیر عراق و پیامدهای  تظاهرات‌هایی که در برخی از استان‌های این کشور روی داده است، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شرکت کنندگان در این نشست با اشاره به اتفاقات اخیر بر ضرورت حفظ امنیت و برخورد قانونمندانه با خواسته‌های مشروع تظاهرات کنندگان تاکید کردند.

اعضای دفتر سیاسی جریان حکمت ملی در ادامه افزودند: «این جریان مطالبات بر حق مردم عراق، که تاکنون رنج بسیاری از کمبود خدمات متحمل شده‌اند، را مورد حمایت قرار می‌دهد.»

همچنین در این جلسه لزوم برخورد قانونی با افراد نفوذی و عناصر خرابکار که به اموال عمومی آسیب می‌رسانند، مورد تاکید قرار گرفت و عنوان شد: «باید از دستگاه‌های امنیتی حمایت و پشتیبانی شود تا بتوانند مسئولیت خود را به نحو احسن به انجام برسانند.»

اعضای این نشست تاکید کردند: «دولت مرکزی عراق و دولت محلی وظیفه دارند با تلاش مضاعف، به وعده‌ها و تعهدات خود در مقابل شهروندان، جامه عمل بپوشاند.»

در پایان اعضای جریان حکمت ملی خواستار پاکسازی فضای رسانه‌ای از اخبار دروغین و جعلی با بهره‌گیری از رسانه‌های بی‌طرف و تریبون‌های حرفه‌ای و ملی‌گرا شدند و تصریح کردند: «باید وضعیت موجود را به صورت میدانی مورد بررسی عمیق قرار دهیم، و از طریق برقراری ارتباط با همه افراد دخیل، به راهکاری سازنده و مفید رسیده و بتوانیم در خصوص این بحران‌ها که به صورت مکرر روی می‌دهد،  زمام امور را به دست گیریم.»

کد N1913418