برنامه زمانبندی خاموشی‌های 23 تیرماه تهران

نفت و انرژی,تهران,خاموشی,تیرماه,زمانبندی

زمان اعمال خاموشی ها کاملا احتمالی بوده و پیش بینی مدیریت اضطراری بار شبکه، ممکن است کمتر یا بیشتر از پیش بینی انجام شده و یا حتی در صورت صرفه جویی از سوی مشترکان، اعمال نشود.

به گزارش ایلنا، با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و پایداری دما و افزایش استفاده نامتعارف از سیستم های سرمایشی و به تبع آن افزایش بار شبکه و نیز عدم رعایت الگوی مصرف توسط برخی مشترکان، ناگزیر به اعمال مدیریت اضطراری بار در شبکه در برخی ساعات هستیم.
 
لازم به ذکر است که عوامل ت اثیرگذار بر اعمال مدیریت بار شبکه، همکاری و کاهش مصرف توسط مشترکان، افزایش دما و ظرفیت شبکه است.
 
بنابراین با توجه به این موارد، زمان اعمال خاموشی ها کاملا احتمالی بوده و پیش بینی مدیریت اضطراری بار شبکه، ممکن است کمتر یا بیشتر از پیش بینی انجام شده و یا حتی در صورت صرفه جویی از سوی مشترکان، اعمال نشود.
 
این شرکت از مشترکان انتظار دارد با تنها 10 درصد صرفه جویی در مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف"12 الی 17 و 20 ال 23 ، و انتقال مصارف غیر ضروری به دیگر ساعات، مجموعه صنعت برق را در تامین برق پایدار یاری کنند.

 

برای دریافت آدرس خاموشی های تهران اینجاکلیک کنید.

دانلود فایل
کد N1911706