امضاء تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علم و صنعت و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه

تولید ، تجارت ، خدمات,دانشگاه علم و صنعت

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور امضاء شد.

در حاشیه اولین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم یدکی و خدمات پس از فروش خودرو تیرماه 97 تهران واقع در شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب، تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با هدف همکاری صنعت قطعه سازی و دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه علم و صنعت در بومی‌سازی دانش فنی و فن‌آوری تولید قطعات کشور امضاء شد.

با امضاء تفاهم‌نامه حاضر سیستم طراحی و تحقیق و توسعه برای شرکت های قطعه‌ساز، در قالب عقد قراردادها مشترک همکاری با دانشگاه علم و صنعت فراهم می‌شود. امکان طراحی قطعات در راستای کاهش وابستگی خارجی و استقلال علمی و فنی ایجاد خواهد شد.

در همین راستا درحاشیه این نمایشگاه قرارداد همکاری فی‌مابین شرکت قطعه‌سازی پروزن و پیک افروز غرب با دانشگاه مذکور امضاء شد و با توجه به نزدیکی به شروع تحریم آمریکا و لزوم بومی‌سازی دانش قطعه‌سازی و خودرو سازی امید است شاهد نزدیکی بیش از پیش صنعت و دانشگاه باشیم.

کد N1910734