طراحی مدل جامع درآمدزایی دانشگاه‌ها و تنوع‌بخشی به منابع آموزش عالی بررسی شد

فناوری

نشست «طراحی مدل جامع درآمدزایی دانشگاه‌ها و تنوع بخشی به منابع آموزش عالی»، با حضور دکتر محمدتقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و دکتر اباصلت خراسانی مدیرکل اموراداری و پشتیبانی و جمعی از مدیران و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد آموزش عالی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این نشست «جهت‌گیری به سمت افزایش سهم درآمدها از پژوهش و فناوری به جای درآمدهای آموزشی»، «استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی» و «ایجاد منابع پایدار برای دانشگاه‌ها» مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان در این نشست، ضمن بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارها به منظور طراحی مدل جامع درآمدزایی دانشگاه‌ها و تنوع‌بخشی به منابع آموزش عالی، در زمینه «گسترش استفاده از ظرفیت خیرین و تاسیس بنیادهای علمی فناوری» و «ایجاد منابع جدید و تنوع‌بخشی به آن» و «احصاء و رتبه‌بندی منابع درآمدی دانشگاه‌ها در سال جاری» پیشنهادات خود را ارائه کردند.

همچنین حاضران در این نشست به منظور هم‌افزایی، مستندسازی و جمع‌بندی منسجم فعالیت‌های انجام شده در این کارگروه، بر لزوم راه‌اندازی دبیرخانه طراحی مدل جامع درآمدزایی دانشگاه‌ها و تنوع بخشی به منابع آموزش عالی تأکید کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، کارگروه‌های «تعیین مقیاس اقتصادی مؤسسات آموزش عالی»، «استفاده بهینه و یکپارچه از امکانات و تجهیزات موجود در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»، «اثربخش کردن تخصیص منابع دولتی آموزش عالی»،«طراحی مدل جامع درآمدزایی دانشگاه‌ها و تنوع بخشی به منابع آموزش عالی» و «افزایش کارآیی نظام اقتصاد آموزش عالی» در راستای پیگیری مصوبات سمینار «نقش‌آفرینی دانشگاه در اقتصاد ملی» که اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، ایجاد شده است.

انتهای پیام

کد N1909778