ضرورت تغییر نگرش در دولت، مردم و فعالان اقتصادی برای حمایت از کالای ایرانی

تولید ، تجارت ، خدمات,تولید ملی,حقوق,حمایت از تولید,دولت,فعالان اقتصادی

برای اینکه از کالای ایرانی حمایت شود، ضروری است نگرش‌ها در سه بخش دولت، مردم و فعالان اقتصادی تغییر کند، همانند یک دگردیسی ژرف و نه سطحی.

به گزارش‌ایلنا، سید بد الوهاب سهل آبادی در یادداشتی به مناسبت فرارسیدن روز ملی صنعت و معدن نوشته است:

دهم تیرماه روز صنعت و معدن است و خجسته روزی است که به مناسبت تجلیل از فعالان عرصه مقدس کار و تولید، صنعتگران و معدنکاران و پاسداشت فعالیت این سربازان خط مقدم نبرد اقتصادی، بدین نام نامیده شده است. به نظر می رسد آنچه می تواند به کاربردی تر شدن چنین مراسمی کمک کند، نگاه مفهومی- و نه شکلی- به رویدادهایی این چنین است.

جایگزینی‌حل مسأله به جای طرح مسأله؛ گفتگو به جای سخنرانی و همافزایی به جای تک محوری، از راهکارهای تحقق این مهم است. شاید یک رویکرد اساسی در این راستا، پرداختن موضوعی به مسایل با امکان طرح آن در پنل‌های تخصصی و سپس رصد کردن دقیق دستاوردهای یک نشست تا حصول نتیجه است.

در سالی که مزین به نام «حمایت از کالای ایرانی» نامیده شده، بهتر است همّ و غم دولت از صدر تا ذیل معطوف و متوجه این فرمایش مقام معظم رهبری - مدّظله العالی- شد و به طور روزانه بررسی شود که اقدامات انجام یافته تا چه میزان در راستای تحقق شعار سال صورت پذیرفته است و چنین موضوعی باید در دستور کار نشست های روز صنعت و معدن قرار گیرد.

برای اینکه از کالای ایرانی حمایت شود، ضروری است نگرش‌ها در سه بخش دولت، مردم و فعالان اقتصادی تغییر کند؛ همانند یک دگردیسی ژرف؛ نه سطحی.

الف- دولت

دولت لازم است با کوچک سازی و چابکتر شدن، ضمن تسهیل فضای کسب وکار، با درایت در اخذ حقوق، بیمه، مالیات، عوارض، تسویه و پرداخت مطالبات معوق خود از تولیدکننده حمایت کند. سیاستگذاری دولت با درک صحیح از شرایط باور تولیدکننده است تا با ثبات اقتصادی، رونق بخش کسب وکار باشد.

ب- مردم

تغییر الگوی مصرف و استفاده از کالای داخلی، ابزاری مهم در افزایش تقاضاست که می‌تواند همزمان با مطالبه گری و تعامل فعال با تولیدکننده برای کمک به ارتقای کیفیت محصولات ایرانی، کمک به تولید داخل، موجبات اشتغال و رونق را فراهم سازد. چنین سهمی تنها از عهده عموم مصرف کنندگان بر می آید: مردم.

ج- بنگاه های اقتصادی

تولیدکنندگان، صنعتگران و معدن کاران نیز با اتصال به دانش جهانی، در کنار تجریبات بومی، تولید باکیفیت و مجهز بودن به واحدهای تحقیق و توسعه کارآمد، میتوانند محصولی جهانی تولید کنند که با رقابت پذیری، مصرف کننده را به انتخاب کالای ایرانی وادار کنند؛ زیرا تولید کالای باکیفیت، راهبردی اساسی در حمایت از کالای ایرانی است. بنابراین، « ایرانیان راهی ندارند جز حمایت از تولید و کالای ایرانی». معتقدیم که«تولید ملی» باید مایه ی «افتخار ملی» باشد.

 

 

 

کد N1900769