حقوق بازنشستگی در اسپانیا افزایش می‌یابد

تولید ، تجارت ، خدمات,حقوق بازنشستگی,حزب سوسیالیست اسپانیا,دولت اسپانیا

کمیسیون مسئول مخارج اجتماعی که احزاب گوناگون کنترل آن را در دست دارند با این افزایش حقوق موافقت کرده است، گرچه درباره جزئیات این طرح باید تصمیم گرفته شود.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت اسپانیا به توافقی مقدماتی برای افزایش حقوق بازنشستگی در راستای تورم دست یافته است. امری که نشان از این دارد که رهبران سوسیالیست فعلی اسپانیا نسبت به این موضوع نگاه بازتری دارند. این در حالی است که در سال‌های گذشته رؤسای پیشین اسپانیا به سیاست‌های ریاضت اقتصادی میل بیشتری نشان داده بودند. 

کمیسیون مسئول مخارج اجتماعی که احزاب گوناگون کنترل آن را در دست دارند با این افزایش حقوق موافقت کرده است، گرچه درباره جزئیات این طرح باید تصمیم گرفته شود.

در این بیانیه آمده است: «اکنون باید اجازه داد که تمام حقوق‌های بازنشستگی همراستا با تورم افزایش پیدا کنند، همچنین در زمان بحران اقتصادی.»

از سال ۲۰۱۴، میزان حقوق بازنشستگی در اسپانیا سالیانه ۲۵ صدم درصد افزایش یافته است که زیر میزان تورم قرار دارد. 

 

 

 

کد N1895136