آفتاب

آخرین قیمت سکه و حبابش!

آخرین قیمت سکه و حبابش!

۱۲۰ هزار تومان از حباب سکه تخلیه شد و به گفته مدیرعامل بانک کارگشایی حباب ۲۱۰ هزار تومانی به ۹۰ هزار تومان رسید.

 

مهدی عزیزی. خبرآنلاین

6060

کد N1806763