آفتاب

ریخت و پاش به سبک فوتبالی‌ها!

ریخت و پاش به سبک فوتبالی‌ها!

«پشت‌پرده بذل و بخشش بعضی‌ها!» عنوان کارتون محمدرضا میرشاه ولد، در خبرورزشی است.

 

6060

کد N1806676

وبگردی