از سوی ربیعی؛

«علی سرزعیم» معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد

روابط کار,وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکم انتصاب «علی سرزعیم» به عنوان معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی خود تاکید کرد که انتشار گزارش های معتبر از فعالیت های اقتصادی بنگاه‌های تابعه این وزارتخانه در دستور کار باشد.

به گزارش ایلنا، «علی ربیعی» در حکم انتصاب  «علی سرزعیم» به عنوان معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی خود تاکید کرد که باید درکی میان رشته ای از تعاملات اقتصاد و امور اجتماعی بر فعالیت این وزارتخانه حاکم باشد

 متن این حکم به شرح زیر است : 

جناب آقای  دکتر  علی سرزعیم

نظر به ماموریت‌های اقتصادی و اجتماعی حساس و بسیار گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباط وثیق  میان ماموریت‌های اقتصادی این وزارتخانه با کارکردهای آن در عرصه اجتماعی که ایجاب می کند درکی میان رشته ای از تعاملات اقتصاد و امور اجتماعی بر فعالیت این وزارتخانه حاکم باشد جنابعالی که را اقتصاددانی با رویکرد اجتماعی هستید   به سمت « معاون اموراقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب   می کنم مقتضی است در دوران فعالیت خود نسبت به اجرایی شدن محورهای زیر اهتمام داشته باشید.

تقویت نقش تحلیل های اقتصاد معتبر در سیاستگذاری های وزارتخانه

-    مد نظر قرار دادن سیساست های افزایش رفاهی، بهبود اشتغال، ارتقاء تعاون وسیاست های مرتبط با روابط کار در جلسات به نمایندگی از وزارتخانه

-    مشارکت فعال در کمیسیون ها و شوراهای اقتصادی و مجامع به منظور ارائه دیدگاههای وزارتخانه در این جلسات و کمک به تصمیم گیری و تبیین سیاستگذاری مرتبط با اهداف وزارتخانه

-    ارتقای سطح شفافیت و سلامت اقتصادی در کلیه فعالیت های اقتصادی مرتبط با وزارتخانه

-    طراحی و اجرای اصلاحات بنیادین در راستای اجرای اصل ۴۴قانون اساسی

-    طراحی و اجرای برنامه های مناسب اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، راهبردهای برنامه ششم و الزامات اصل ۴۴قانون اساسی

-    تنظیم برنامه دقیق برای تحقق اهداف مندرج در پیوست حکم رئیس جمهور محترم برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-    طراحی برنامه های دقیق برای افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی، انتقال فن آوری و به روزرسانی ظرفیت های بنگاههای اقتصادی تابعه

-    برقراری ارتباط مناسب میان فعالیت های اقتصادی وزارتخانه و کارکرد اجتماعی آن در حوزه های بازنشستگی، حمایت های اجتماعی،مقابله با فقر و حمایت از گروههای آسیبب پذیر اقتصادی و اجتماعی

-    هماهنگ ساختن فعالیت های اقتصادی وزارتخانه و بنگاههای تابعه با سیاست های توسعه کارآفرینی و اشتغال و مشارکت فعال در اثر بخش شدن شورایعالی اشتغال

-    تهیه و انتشار گزارش های معتبر و آینده نگر درباره فعالیت های اقتصادی بنگاه‌ها و صندوق ها و سایر سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امکان پذیر ساختن برنامه ریزی اقتصادی آینده نگر.

کد N1796511