متن ادبی شب قدر | شعر و متن اس ام اس شب قدر

شب قدر, متن ادبی شب قدر, اس ام اس شب قدر, شعر شب قدر, شعر در مورد شب قدر, شعر درباره شب قدر, شعر شب قدر, متن شب قدر, متن ادبی اس ام اس شب قدر, متن در مورد شب قدر, متن ادبی در مورد شب قدر, متن ادبی درباره شب قدر, شب قدر 19 رمضان, شب نوزدهم رمضان, اعمال شب قدر, مفاتیح الجنان,

متن ادبی شب قدر، به گمان من، باید از منبعی ارزشمند باشد. اس ام اس شب قدر، باید درست نوشته شود، باید در خور شب قدر باشد. همین است که گشته ایم، بهترین بیتها و شعرها درباره شب قدر را یافته ایم، تا اس ام اس و پیامک شب قدر شما متن زیباتری داشته باشد.

متن ادبی شب قدر، به گمان من، باید از منبعی ارزشمند باشد. اس ام اس شب قدر، مثل پیامک های دیگر نیست. باید درست نوشته شود، باید در خور شب قدر باشد. همین است که گشته ایم، بهترین بیتها و شعرها درباره شب قدر را یافته ایم، تا اس ام اس و پیامک شب قدر شما متن زیباتری داشته باشد. 

پیشنهاد: متن های زیر را بخوانید و برای دوستان بفرستید. اینها را بزرگترین شاعران ایران نوشته اند. 
شب وصل است و طی شد نامه هجر
سلام فیه حتی مطلع الفجر

حافظ

***

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند

حافظ

***

اگر شبها همه قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی؛
گر سنگ همه لعل بدخشان بودی

پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی
گلستان سعدی


***

تو را قدر اگر کس نداند چه غم 
شب قدر را می‌ندانند هم

سعدی

***حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو...
تو لیلة القبری، برو تا لیلة القدری شوی

چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو

***

چون شب قدر از همه مستور شد
لاجرم، از پای تا سر نور شد

اسم اعظم، چون که کس نشناسدش
سروری بر کل اسما باشدش

تا تو نیز از خلق پنهانی همی
لیلةالقدری و اسم اعظمی

رو به عزلت آر، ای فرزانه مرد!
وز جمیع ماسوی الله باش فرد

شیخ بهایی
مثنوی نان و حلوا


***عاشقان را از جمالش، روز بازار امشب است

لیلة القدری که می‌گویند پندار امشب است
حلقه‌ها، بین بسته، جانها، گرد رخسارش چو زلف

قدسیان را نیز گویی روز بازار، امشب است
سلمان ساوجی


***


اعمال شب قدر؛ اعمال ویژه شب نوزدهم


کد N1714997