آفتاب

آمار نتیجه انتخابات 96 به تفکیک استان ها/ بوشهر: روحانی 59درصد، رئیسی 40درصد، الباقی با هم یک درصد!

آمار نتیجه انتخابات 96 به تفکیک استان ها/ بوشهر: روحانی 59درصد، رئیسی 40درصد، الباقی با هم یک درصد!

آمار نتیجه انتخابات 96 به تفکیک استانها/ در استان بوشهر کاندیدای اصلاح و اعتدال، که حسن روحانی باشد، 59درصد رای آورد و ابراهیم رئیسی 40 درصد. میرسلیم و هاشمی طبا و ناخوانا، سرجمع یک درصد!


آمار نتیجه انتخابات 96 به تفکیک استانها/ در استان بوشهر کاندیدای اصلاح و اعتدال، که حسن روحانی باشد، 59درصد رای آورد و ابراهیم رئیسی 40 درصد. میرسلیم و هاشمی طبا و باطله، سرجمع یک درصد!

به گزارش آفتاب در این استان در مجموع 573 هزار و 17 رای به صندوق ها واریز شد که حکایت از مشارکت 77.6درصدی واجدان شرایط رای دادن در این استان است. از مجموع آرای یادشده 557 هزار و 873 رای صحیح و 15 هزار و 144 رای باطله بوده است. 

از مجموع آرای صحیح ماخوذه در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی با 328 هزار و 806 رای معادل 59درصد را به خود اختصاص داد و حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی نیز با 223 هزار و 278 رای 40درصد آرا را بدست آورد.
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر اظهارداشت: همچنین سید مصطفی آقا میرسلیم سه هزارو 806 رای و سید مصطفی هاشمی طبا نیز یکهزارو 983 رای را به خود اختصاص دادند.
کد N1701262

وبگردی