کنایه شیرین روحانی به رئیسی و جهانگیری به قالیباف!

کد N1698961