حمله افراد ناشناس به ستادهای روحانی در اختیاریه و تجریش/ مهاجمان از گاز فلفل استفاده کردند + عکس

کد N1694419