سرمد دارای بالاترین نسبت توانگری در بین شرکت‌های بیمه‌ سرزمین اصلی است

براساس گزارش ارائه شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه سرمد در میان شرکت‌های بیمه‌ای فعال در سرزمین اصلی، از بالاترین سطح ...

گروه بنگاه‌ها:براساس گزارش ارائه شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه سرمد در میان شرکت‌های بیمه‌ای فعال در سرزمین اصلی، از بالاترین سطح توانگری مالی برخوردار است. سرمد که در سال‌های پیش نیز موفق به کسب رتبه توانگری مالی در سطح یک شده بود، در سال 1395 این سطح از توانگری را حفظ کرده و با توجه به گزارش بیمه مرکزی، این شرکت در میان شرکت‌هایی که موفق به کسب رتبه توانگری مالی در سطح یک شده‌اند در رتبه اول با نسبت توانگری 366 قرار دارد.

با توجه به آیین‌نامه بیمه مرکزی درخصوص نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، موسسات بیمه در 5 رتبه قرار می‌گیرند و شرکت‌هایی چون بیمه سرمد که در سطح یک و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آنها برابر۱۰۰ درصد یا بیشتر بوده و برای ایفای تعهدات خود از توانایی کافی برخوردارند. این شرکت‌ها امکان فعالیت در حوزه‌های متعدد بیمه‌ای را دارند و با توجه به توانگری بالای مالی‌شان، از امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف نیز برخوردارند.

باتوجه به آیین‌نامه بیمه مرکزی، نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد و به این معنا است که شرکت بیمه موردنظر توانایی ایفای تعهدات خود را دارد، اما برای رسیدن به شرایط مطلوب، به ترمیم و تقویت وضعیت مالی خود نیاز دارد.نسبت توانگری مالی سطح سه، بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است و برابر مقررات موجود، شرکت بیمه‌ای که در سطح سه قرار می‌گیرد، موظف به اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی 2 ساله به تفکیک هر سال بوده و باید برنامه افزایش سرمایه برای ۲ سال آتی را نیز ارائه کنند.سطوح توانگری مالی چهار و پنج از نامساعد بودن وضعیت توانگری یک شرکت بیمه خبر می‌دهند.

کد N1603357