مشخصات فنی هواپیمای مسافربری که روسیه از فروش آن به ایران خبر داد

کد N1579772