زیر گرفتن جنون آمیز هفت زن توسط راننده دیوانه + فیلم

زیر گرفتن , جنون آمیز , راننده دیوانه , خودرو , بیمارستان , دیوانه وار , اخبار حوادث, فیلم

یک مرد به طرز دیوانه واری هفت زن را با خودرویش زیر گرفت.

یک مرد در چین به طرز دیوانه واری هفت زن را با خودرویش زیر گرفت.
گفتنی است سه تن از این زنان در دم جان باختند و چهار نفر دیگر در بیمارستان بستری شدند.
منبع: Y j c
زیر گرفتن جنون آمیز هفت زن توسط راننده دیوانه + فیلمیک مرد به طرز دیوانه واری هفت زن را با خودرویش زیر گرفت.

زیر گرفتن جنون آمیز هفت زن توسط راننده دیوانه + فیلمیک مرد به طرز دیوانه واری هفت زن را با خودرویش زیر گرفت.
کد N1561514