در شورای سیاستگذاری جایزه فرهنگستان در نمایشگاه مطبوعات چه گذشت؟

فرهنگی

چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری چهارمین جایزه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نمایشگاه مطبوعات، با حضور غلامعلی حدادعادل و حسین انتظامی و دست اندرکاران این جایزه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شنبه، هشتم آبان‌ماه ۱۳۹۵ جلسه شورای سیاستگذاری چهارمین جایزه فرهنگستان در نمایشگاه مطبوعات با حضور غلامعلی حدادعادل، حسین انتظامی، محمود اسعدی، محمد دبیرمقدم، حسن ذوالفقاری، ایرج فرجی و مرتضی قاسمی، نسرین پرویزی، فرناز صادقی و مریم دانشگر در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.

در این جلسه حسن ذوالفقاری، مدیر گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، گزارشی از روند اجرایی این جایزه ارائه کرد و در بخشی از آن گفت: از تعداد ۱۲۰ روزنامه که در رتبه‌بندی معاونت مطبوعاتی شرکت کرده بودند، ۵۹ روزنامه سراسری در مرحله‌ اول ویرایش شدند، سپس ۱۰ روزنامه‌ای که بالاترین امتیاز این مرحله را کسب کرده بودند، به مرحله‌ دوم راه یافتند.

وی افزود: از تعداد ۲۷ روزنامه استانی/ منطقه‌ای در مرحله‌ اول ۵ روزنامه به مرحله‌ دوم راه یافتند. همچنین از ۶ روزنامه ورزشی در مرحله اول ۳ روزنامه، از ۱۸ مجله در حوزه خانواده ۵ مجله، از ۲۴ خبرگزاری ۵ خبرگزاری و از ۱۹ پایگاه خبری ۵ پایگاه خبری به مرحله دوم داوری راه یافتند.

ذوالفقاری در زمینه حجم انتخاب متن برای داوری هم گفت: از هر روزنامه ۱۷۵۰ کلمه (معادل ۶ صفحه)، از هر پایگاه خبری و خبرگزاری و مجله خانواده ۱۰۰۰ کلمه (معادل ۵/۳ صفحه)، از چهار بخش صفحه اول، سرمقاله، گزارش و مقاله یا مصاحبه، و در مجموع ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ کلمه (معادل ۸۹۵ صفحه) ویرایش شد. بررسی و داوری این نشریات را ۳۹ نفر از ویراستاران فرهنگستان و خارج از آن بر عهده داشتند (۲۸ نفر از فرهنگستان و ۱۱ نفر خارج از فرهنگستان).

بر اساس این گزارش، از جمله مباحث طرح‌شده در در این نشست این بود که مقرر شد از روزنامه‌هایی که چند سال متوالی بالاترین امتیاز را کسب می‌کنند نیز تقدیر شود.

حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این جلسه خواهان انتشار امتیاز تمام روزنامه‌ها، پایگاه‌های خبری، خبرگزاری‌ها و مجله‌هایی شد که در این دوره در جایزه فرهنگستان به مطبوعات داوری شده‌اند. به گفته وی ۲ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز طرح رتبه‌بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمره فرهنگستان اختصاص دارد.

در ادامه، با توجه به اینکه خبرگزاری‌ها هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد جایزه تخصیص‌یافته به خبرگزاری‌ها سؤالی را طرح کرد. انتظامی در پاسخ به این پرسش پیشنهاد کرد برای تشویق خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری‌ای که رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند، تمهیداتی چون تخفیف در واگذاری غرفه‌های نمایشگاه مطبوعات یا موارد دیگر در نظر گرفته شود. همچنین مقرر شد از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری به‌صورت جداگانه تقدیر شود.

کد N1537744