مصوبات جلسه ۵۵۹ هیات انتخاب و خرید کتاب؛

ارشاد بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کتاب از ناشران خرید

فرهنگی

خرید تعداد ۶۷ هزار و ۵۰۰ نسخه کتاب در جلسه ۵۵۹ هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه ۵۵۹ هیات انتخاب و خرید کتاب، تعداد ۴۷۳ عنوان کتاب در ۶۷ هزار و ۵۰۰ نسخه به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۶۱ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال (دوازده میلیارد و ششصد و شصت و یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال) جهت خرید به تصویب رسید.

فهرست این خرید در درگاه اینترنتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بارگذاری شده است و می‌توانید آن را اینجا ببینید.

بر اساس این گزارش، ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیأت داده‌اند، در صورت تصویب عناوین، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها می‌توانند با هماهنگی قبلی (تلفن ٣٨۵١٢٨۵٠) به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه کنند.

کد N1537703