در گفت‌وگو با یک هنرمند مطرح شد؛

دلایل عقیم بودن هنر بصری/ موسیقی تاثیرگذارتر از نقاشی‌است

کد N1537643