انتخاب آثار بخش ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران توسط مشاوران

فرهنگی

اعضای گروه مشاوران دبیر سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال برای نخستین بار گروه مشاوران دبیر جشنواره به جای هیات انتخاب، آثار راه یافته به جشنواره فیلم کوتاه تهران را انتخاب کردند.

اعضای گروه مشاوران که از فیلمسازان و متخصصان فیلم کوتاه هستند پس از مشاهده فیلم های متقاضی حضور در بخش ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران، انتخاب های خود را به صورت جداگانه به فرید فرخنده کیش دبیر جشنواره اعلام کردند که پس از جمع بندی نظرات این گروه، فهرست فیلم های راه یافته به بخش ملی سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

۲۰ عضو گروه مشاوران دبیر سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه «تهران» به ترتیب حروف الفبا عبارتند از محسن آقالر، مجتبی امینی، مهدی بوستانی، محمد رضا بهشتی منفرد، حمید بهمنی، رقیه توکلی، سعید توکلیان، محمد صادق جعفری، آرش رصافی، زهره زمانی، پریسا ساسانی، امیر سحرخیز، روانبخش صادقی، نیما عباسپور، مهدی گنجی، پژمان مظاهری پور، میر دولت موسوی، امیر مهران، پویا نبی و نقی نعمتی.

سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا ۲۴ آبان به دبیری فرید فرخنده کیش برگزار می شود.

کد N1534772