آلمانی ها هنر ایرانی را ستودند

یک اثر ایرانی درباره مینیاتور در موزه گوته آلمان به ثبت رسید

کد N1533301