بر اساس تفاهمنامه ایران و ایتالیا

گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران ژانویه به موزه ماکسی رم می‌رود

فرهنگی

موزه ماکسی کشور ایتالیا از مهمترین موزه های هنر مدرن و معاصر، میزبان گنجینه هنر معاصر ایران خواهد شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، طبق تفاهمنامه فرهنگی هنری گردشگری ریاست جمهوری ایران و نخست وزیر ایتالیا، موزه ماکسی رم میزبان گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران می شود.

طبق بند ۵ تفاهمنامه فرهنگی هنری گردشگری (نقشه راه) که توسط ریاست جمهوری ایران و نخست وزیر ایتالیا به امضا رسیده است، ۳۰ اثر ایرانی و ۳۰ اثر غربی از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در ژانویه ۲۰۱۷ در موزه ماکسی شهر رم به نمایش گذاشته خواهد شد.

موزه ملی ماکسی مهمترین موزه هنرهای معاصر رم است که طراحی و ساخت آن توسط گروه معماری زاها حدید انجام شده است.

کد N1532200