رسول کاهانی در گفتگو با ایلنا:

«اسکورسیزی» یک سینما در تئا‌تر است/نمایشی تحت‌تاثیر شهرام مکری و ایناریتو

کد N1530963