در گفت‌وگو با عوامل فیلم خشکسالی و دروغ مطرح شد؛

فیلمی با ۴۸ اصلاحیه/ ارشاد آثار هنری را ارزیابی نمی‌کند؛ سانسور می‌کند

کد N1529851