چاپ کتابی درباره اقتصاد انرژی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

فرهنگی

کتاب «اقتصاد انرژی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا» نوشته هادی آجیلی توسط انتشارات هزاره سوم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اقتصاد انرژی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا» نوشته هادی آجیلی به تازگی توسط انتشارات هزاره سوم منتشر شد. نویسنده این کتاب استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی است.

این کتاب با تایید انجمن علمی اقتصاد انرژی ایران به چاپ رسیده است.

این کتاب در واقع متن درسی و آموزشی عنوان دو واحد درسی به همین نام در مقطع کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای خاورمیانه است. کتاب مذکور قریب بر ۵۰۰ صفحه بوده و شامل تشریح اقتصاد انرژی تک تک کشورهای منطقه به تفکیک فصل به فصل است.

تاریخ نفت خاورمیانه، تئوری های اقتصاد سیاسی و انرژی، سیاست قدرتهای بزرگ در نفت خاورمیانه، چشم انداز آینده انرژی خاورمیانه و ... از جمله مباحث مهم مطرح شده در این کتاب هستند

کد N1528820