فشارهای عصبی خانم بازیگر را روانه بیمارستان کرد/بهنوش بختیاری در بیمارستان+عکس

کد N1528142