از سوی شورایعالی برنامه‌ریزی درسی بنیاد سعدی؛

ساختار برنامه درسی آموزش ادبیات فارسی به غیرفارسی زبانان تصویب شد

فرهنگی

پنجمین جلسه شورایعالی برنامه‌ریزی درسی و تالیف منابع آموزشی بنیاد سعدی با بررسی و تصویب ساختار برنامه درسی آموزش ادبیات فارسی به غیرفارسی زبانان، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، سیدمحمد حسینی معصوم، دبیر شورایعالی برنامه ریزی درسی و تالیف منابع آموزشی بنیاد سعدی با بیان این مطلب گفت: پس از تصویب فرم های پیشنهاد طرح تألیف و طرح پژوهشی بنیاد سعدی، مقرر شد دبیر شورا فراخوان طرح های تالیف منابع آموزشی بنیاد سعدی را تهیه و به شورا پیشنهاد کند تا پس از تصویب به دانشگاه ها ابلاغ شود.

وی ادامه داد: در ادامه این جلسه طرح کتاب چهار جلدی «آموزش ادبیات فارسی به خارجیان» که در جلسه قبل نیز مطرح شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و با اظهار نظر اعضا، ساختار موضوعی برای کتاب مذکور با رویکرد سطح بندی مطالب متناسب با سطح فراگیران به تصویب رسید و مقرر شد طرح تفصیلی آن تهیه و در جلسه آینده شورا به تصویب برسد و مقدمات انتشار آن فراهم شود.

حسینی معصوم گفت: همچنین کتاب «دستور کاربردی» که توسط مؤلف اصلاح و داوری شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد داوران جلسه‌ای با مؤلف برگزار و اصلاحات نهایی را تعیین کنند تا این کتاب نیز در فرایند چاپ قرار گیرد.

بنا بر این گزارش، در این جلسه، رضامراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی و رییس شورا، سیدمحمد حسینی معصوم، مدیر پژوهشی بنیاد سعدی و دبیر شورا، سیدمحمدرضا دربندی، معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی، احمد صفار مقدم، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سیدضیاالدین تاج الدین، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، حسین قاسم پور مقدم، رییس گروه تالیف زبان و ادبیات فارسی وزارت آموزش و پرورش، سید محمدرضا هاشمی، استادیار زبان و ادبیات انگلیسی و رییس کانون زبان ایران، بهروز محمودی بختیاری، دانشیار دانشگاه تهران و زهرا عباسی، استادیار مرکز تحقیقات زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس حضور داشتند.

کد N1527831