مدیران هنرهای نمایشی ۱۲ کشور منطقه به تهران می‌آیند

فرهنگی

در نشست منطقه ای «مدیران هنرهای نمایشی کشورهای غرب آسیا» که برای اولین بار در کشور برگزار می شود، ۱۲ کشور از منطقه غرب آسیا شرکت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست منطقه ای «مدیران هنرهای نمایشی کشورهای غرب آسیا» که طی سه روز برگزار می شود کشورهای عمان، عراق، الجزایر، تونس، پاکستان، افغانستان، لبنان، آذربایجان، گرجستان، سوریه، روسیه و قطر در ایران حضور خواهند داشت.

از بین ۲۰ کشور دعوت شده به این نشست، ۱۰ کشور از کشورهای همسایه ایران و غرب آسیا و دو کشور از شمال آفریقا به ایران سفر می کنند.

نشست با معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل هنرهای نمایشی و دیگر مدیران تئاتر ایران، آشنایی با مدیران مراکز و نهاد های تئاتری ایران، دبیران جشنواره های بین المللی تئاتر  جزو برنامه هایی است که برگزار خواهد شد.

نشست منطقه ای «مدیران هنرهای نمایشی کشورهای غرب آسیا» از ۹ تا ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵ با میزبانی اداره کل هنرهای نمایشی در تهران برگزار می شود.

کد N1527227