بیان مضرات «عدم شفافیت» در بستری نمایشی/ برقرار نشدن گفتگو در جهان فاجعه به بار می‌آورد

کد N1526621