عذرخواهی سیدجواد هاشمی به خاطر احترام به گلشیفته!

سید جواد هاشمی

چند روز پیش سیدجواد هاشمی بازیگری که بیشتر او را با نقش های ارزشی و دفاع مقدس می شناسیم، در گفت و گویی از این گفته بود که هم به عقیده الهام چرخنده احترام می گذارد و هم گلشیفته فراهانی.

چند روز پیش سیدجواد هاشمی بازیگری که بیشتر او را با نقش های ارزشی و دفاع مقدس می شناسیم، در گفت و گویی از این گفته بود که هم به عقیده الهام چرخنده احترام می گذارد و هم گلشیفته فراهانی.
این صحبت این بازیگر با واکنش های زیادی روبه رو شد که در مهمترین آنها رحیم پور ازغدی گفته بود: این حرف درست نیست و مثل کسانی است که 1400 پیش می گفتند هم اجتهاد امام حسین را قبول داریم و هم یزید را.
با انتشار این صحبت ها سیدجواد هاشمی به سرعت نامه ای منتشر کرد و در این نامه حرفش را پس گرفت و از کسانی که از او ناراحت شده بودند عذر خواست. او در این باره نوشت: افعال و اعمال آن خانم(گلشیفته فراهانی) مورد تایید من نبوده نیست/ از هر کسی که از سخن من رنجیده عذر می خواهم
کد N1526023