آفتاب

عذرخواهی سیدجواد هاشمی به خاطر احترام به گلشیفته!

عذرخواهی سیدجواد هاشمی به خاطر احترام به گلشیفته!

چند روز پیش سیدجواد هاشمی بازیگری که بیشتر او را با نقش های ارزشی و دفاع مقدس می شناسیم، در گفت و گویی از این گفته بود که هم به عقیده الهام چرخنده احترام می گذارد و هم گلشیفته فراهانی.

چند روز پیش سیدجواد هاشمی بازیگری که بیشتر او را با نقش های ارزشی و دفاع مقدس می شناسیم، در گفت و گویی از این گفته بود که هم به عقیده الهام چرخنده احترام می گذارد و هم گلشیفته فراهانی.
این صحبت این بازیگر با واکنش های زیادی روبه رو شد که در مهمترین آنها رحیم پور ازغدی گفته بود: این حرف درست نیست و مثل کسانی است که 1400 پیش می گفتند هم اجتهاد امام حسین را قبول داریم و هم یزید را.
با انتشار این صحبت ها سیدجواد هاشمی به سرعت نامه ای منتشر کرد و در این نامه حرفش را پس گرفت و از کسانی که از او ناراحت شده بودند عذر خواست. او در این باره نوشت: افعال و اعمال آن خانم(گلشیفته فراهانی) مورد تایید من نبوده نیست/ از هر کسی که از سخن من رنجیده عذر می خواهم
کد N1526023

وبگردی