گرفتاری نقاشان آبستره اکسپره‌سیونیسم در دام الکل و مخدرها/ پولاک میان شور و اعتیاد معلق است

کد N1524576