شورایعالی تهیه کنندگان اعلام کرد

تهیه‌کنندگان تاخیر در پرداخت سهم فروش بلیت فیلم‌ها را اعلام کنند

فرهنگی

شورایعالی تهیه کنندگان در بیانیه ای از تهیه کنندگان سینمایی درخواست کرد تاخیر در پرداخت سهم فروش فیلم ها توسط سینماها را به این شورا اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات رییسه شورایعالی تهیه کنندگان از تهیه کنندگانی که نسبت به پرداخت سهم آنها از فروش سینماها تاخیر وجود داشته است، خواست تا مراتب را با نام سینما و مدت زمان تاخیر اعلام کنند.

در این اطلاعیه آمده است: علیرغم اینکه بسیاری از صاحبان و مدیران محترم سالن های سراسر کشور در پرداخت حقوق مادی صاحبان فیلم ها به موقع اقدام می کنند، اما در مواردی برخی از صاحبان سالن ها اقدام لازم را به عمل نمی آورند. به همین جهت از کلیه تهیه کنندگانی که پیش از دو هفته از تاریخ نمایش فیلم آنها گذشته است و سهم فروش آنها به حساب پخش واریز نشده است، می خواهیم رسما به شورا اعلام کنند تا اقدامات لازم معمول گردد.

کد N1524215