علی جنتی دو مدیر کل ارشاد استانی منصوب کرد

کتاب و اندیشه,علی جنتی

علی جنتی در احکامی جداگانه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند و خوزستان را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، متن حکم «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به همایون قنواتی به شرح زیر است:

با عنایت به پیشنهاد شماره ۹۵/۲/۱/۶۹۳۵ مورخ ۹۵/۵/۳ رییس هیات مدیره و مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد اروند (آبادان و خرمشهر) و به استناد تفویض اختیار شماره ۱/١٨۵٣٨٨ مورخ ۹۵/۷/۱۹ به موجب این حکم به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد منصوب می‌شوید.

امید می رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های موجود و نیروهای کارآمد و فرهیخته و تعامل سازنده با مسوولان و مدیران محترم منطقه آزاد و ارتباط نزدیک با اصحاب فرهنگ و هنر و مردم فرهنگ دوست و هنرپرور منطقه آزاد اروند در جهت رشد فضایل اخلاقی و شکوفایی و اعتلای فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی موفق و موید باشید.

همچنین متن حجم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به محمد جوروند به شرح زیر است:

نظر به سوابق فرهنگی و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به سمت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان منصوب می شوید.

امید می رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های موجود و نیروهای کارآمد و فرهیخته و تعامل سازنده با مسوولان و مدیران استان و ارتباط نزدیک با اصحاب فرهنگ و هنر و مردم فرهنگ دوست و هنرپرور استان خوزستان در جهت رشد فضایل اخلاقی و شکوفایی و اعتلای فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی موفق و موید باشید.

 

کد N1524172