با حکم جنتی صورت گرفت؛

تغییر دو مدیرکل دیگر در وزارت ارشاد

فرهنگی

در احکامی جداگانه از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و منطقه آزاد منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی «محمد جوروند» را به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان منصوب کرد.

متن حکم «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به محمد جوروند به شرح زیر است: نظر به سوابق فرهنگی و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به سمت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان منصوب می شوید. امید می رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های موجود و نیروهای کارآمد و فرهیخته و تعامل سازنده با مسوولان و مدیران استان و ارتباط نزدیک با اصحاب فرهنگ و هنر و مردم فرهنگ دوست و هنرپرور استان خوزستان در جهت رشد فضایل اخلاقی و شکوفایی و اعتلای فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی موفق و موید باشید.

همچنین بر پایه این گزارش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی «همایون قنواتی» را به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد منصوب کرد.

متن حکم «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به همایون قنواتی به شرح زیر است: با عنایت به پیشنهاد شماره ٦٩٣٥/٠١/٢/٩٥ مورخ ٣/٥/٩٥ رییس هیات مدیره و مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد اروند (آبادان و خرمشهر) و به استناد تفویض اختیار شماره ١٨٥٣٨٨/١ مورخ ١٩/٧/٩٥ به موجب این حکم به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد منصوب می شوید.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های موجود و نیروهای کارآمد و فرهیخته و تعامل سازنده با مسوولان و مدیران محترم منطقه آزاد و ارتباط نزدیک با اصحاب فرهنگ و هنر و مردم فرهنگ دوست و هنرپرور منطقه آزاد اروند در جهت رشد فضایل اخلاقی و شکوفایی و اعتلای فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی موفق و موید باشید.

کد N1524088