تجدید چاپ خرده‌روایت‌های یک فرمانده از دفاع مقدس

فرهنگی

خرده روایت‌های یک فرمانده از جنگ به قلم آذر خزاعی برای دومین نوبت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب خرده روایتهای یک فرمانده از جنگ، نوشته آذرخزاعی سرچشمه برای دومین نویت چاپ و به بازار کتاب عرضه شد.

این داستان نیمه بلند به گفته نویسنده شامل خرده روایتهای یک فرمانده از جنگ تحمیلی است که از درون خاطرات مکتوب و منتشر شده دفاع مقدس استخراج و شکل داستانی به خود گرفته است.

این کتاب شامل ۳۲خرده روایت از یک فرمانده در دل جنگ تحمیل است که هر یک از این خرده روایت ها علاوه بر این که خود بطور مستقل واقعه و داستانی را شکل می دهند بطور پیوسته نیز روایتی از استقامت و پایداری یک فرمانده را در بستر مرگ و زندگی روایت می‌کند.

به گفته خزائی این کتاب تجربه‌ای است در خلق داستانی به هم پیوسته در زمینه دفاع مقدس که شخصیت محوری آن یک فرمانده دوران دفاع مقدس است که در خواب و بیداری در حال بازنگری حضور خودش در جبهه است

چاپ دوم این کتاب به تازگی توسط نشر افق بی پایان در تیراژ ۱۰۰۰نسخه و به قیمت ۷۵۰۰تومان روانه بازار کتاب شد. 

کد N1523830