آفتاب
هودیسه حسینی مطرح کرد؛

بیشتر شعرهای سپید امروز دلنوشته هستند تا شعر

بیشتر شعرهای سپید امروز دلنوشته هستند تا شعر

یک شاعر معتقد است بیشتر اشعاری که این روزها به عنوان شعر سپید منتشر می شوند، بیشتر به سمت دلنوشته گرایش دارند تا شعر.

هودیسه حسینی شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب شعر خود «یقه های لجباز» گفت: این کتاب اولین مجموعه شعری است که چاپ می کنم و آن را بعد از ۸ سال از شروع حرفه ای سرایش اشعارم چاپ کردم. دلیل این کار هم این بود که تاکید داشتم، اشعارم به پختگی بیشتری برسند.

وی افزود: این کتاب ۴۳ قطعه شعر سپید را شامل می شود که بیشترشان، شعر کوتاه هستند. این کتاب پاییز سال ۹۴ توسط انتشارات فصل پنجم چاپ شد و نسخه های چاپ اولش در نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت سال ۹۵ به پایان رسید. نام کتاب هم براساس یکی از شعرها انتخاب شده است. به نظرم طراحی جلد کتاب در فروشش بی تاثیر نبوده است و حالا که در شرف تهیه و تدارک مجموعه شعر دومم هستم، باید توجه زیادی به جلد آن داشته باشم.

حسینی گفت: یکی از شعرهای کتاب درباره دیوید بکهام بود. این شعر را با دیدن یکی از ماکت های تبلیغاتی این بازیکن فوتبال که برای تبلیغ روغن موتور ماشین کنار مغازه های تعمیرگاه می گذارند، سرودم. این ماکتی که روزها زیر باد و باران قرار گرفته با خود شخصیت بکهام فاصله زیادی دارد و شعری که در این باره سرودم، از این قرار بود:

دور افتاده از تمام دروازه ها

سرشانه اش

رنگ و رو رفته

زانوی راستش

کمی خراشیده

با کتانی های کثیف

در تابستان و زمستان

کنار مغازه تعویض روغن

 ایستاده

دیوید بکهام

به ماشین ها

روغن کاسترول می فروشد...

این شاعر در ادامه گفت: این روزها، بیشتر آثاری که به نام شعر منتشر می شوند، دلنوشته هستند. شعر سپید قواعدی دارد و از ساختاری تبعیت می کند اما به بسیاری از آثاری که این روزها به نام شعر سپید منتشر می شوند، به سمت دلنوشته های ادبی گرایش دارند. این شرایط هم در فضای اجتماعی و هم آثار مکتوب وجود دارد. بعضی از این دلنوشته ها، محتوای خوبی دارند ولی شعر نیستند و بیشتر نثر ادبی هستند.

حسینی درباره اثر جدید خود گفت: در حال حاضر مشغول ویرایش شعرهای مجموعه جدیدم هستم. «آهوان رمیده از تن تو» عنوان احتمالی است که شاید برای کتاب دومم انتخاب کنم و بیشتر اشعارش هم زمینه اجتماعی و عاشقانه دارند.

کد N1523063

وبگردی