فک پلمپ ساختمان موسسه هنرمندان پیشکسوت

موسیقی و هنرهای تجسمی,موسسه هنرمندان پیشکسوت

ساختمان موسسه‌ی هنرمندان پیشکسوت فک پلمپ شد.

به گزارش ایلنا، صبح 24 مهرماه عباس عظیمی (مدیر موسسه هنرمندان پیشکسوت) در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ از پلمپ ناگهانی ساختمان موسسه پیشکسوتان خبر داده بود.

این ساختمان عصر دیروز توسط ماموران شهرداری فک پلمپ شد.

ساختمان موسسه هنرمندان پیشکسوت، ملک مسکونی بلااستفاده بوده‌ که در حال حاضر دولت در حال خریداری آن است.

 

 

کد N1522928