در مستند «تعزیه به روایت دیگر» به کارگردانی پرویز جاهد؛

بیضایی، عناصری، تقیان و چلکوفسکی از تعزیه می‌گویند+فیلم

کد N1520510