در دیدار «طیب نیا» و «وانگ یانگ»

معاون نخست وزیر چین: اقتصاد ایران و چین مکمل یکدیگرند/تهران شریک تجاری مهم برای پکن

کد N1395801