اخراج 50 استاد ترک از دانشگاه جمهوری آذربایجان

سیاسی

تهران – ایرنا – جمهوری آذربایجان قرارداد با 50 استاد دانشگاه ترک تبار را که به همکاری با فتح الله گولن متهم بودند، لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، المار قاسم اف رئیس دانشکده عالی نفت باکو امروز (چهارشنبه) گفت که این استادان در دانشگاه قفقاز در باکو (پایتخت) مشغول به تدریس بودند.
وی اضافه کرد که به جای این اعضا، شامل رئیسان دپارتمان، دانشگاه و استادان، اتباع جمهوری آذربایجان استخدام شده اند.
بر اساس این گزارش، استادان اخراجی موظف شده اند تا پایان ماه آگوست (اواسط شهریور) جمهوری آذربایجان را ترک کنند.
این دانشگاه پس از کودتای نافرجام 25 تیرماه تحت کنترل دانشکده عالی نفت باکو قرار گرفت.
آنکارا، فتح الله گولن مخالف مستقر در آمریکا را رهبر کودتای نافرجام می داند. ترکیه پس از این کودتا سیاست پاکسازی دستگاه ها ونهادهای مختلف را از حامیان گولن در پیش گرفته و تاکنون دهها هزار نفر را تعلیق، اخراج و یا بازداشت کرده است.
خاورم**9156**1579
کد N1395515