چگونگی اعاده گولن از سوی امریکا- سرخط روزنامه های ترکیه / 27مرداد

سیاسی

آنکارا – ایرنا – موضوع چگونگی اعاده فتح الله گولن از سوی آمریکا به ترکیه، یورش پلیس به مراکز دهها شرکت بزرگ مرتبط با گروه گولن، پر شدن بازداشتگاهها و موضوع تخلیه هزاران نفر و آشتی اردوغان با کانون وکلای ترکیه مهمترین عناوین روزنامه های چهارشنبه ترکیه است.

*** حریت
- روسیه برای اولین بار از خاک ایران، معارضان سوری را در خاک سوریه هدف گرفت
- ترکیه در تدارک بستر حقوقی لازم برای استرداد فتح الله گولن از آمریکا است


*** ملیت
- بینالی یلدریم مجازاتی سخت تر از اعدام در انتظار عوامل فتو و کودتاگران است
- یورش پلیس به 52 شرکت بزرگ مرتبط با گولن

*** خبرترک
- لانه شیطانی کودتاگران، اداره کل مخابرات و ارتباطات ترکیه منحل شد
-

*** ینی شفق
- عناصر نفوذی فتح الله گولن در درون ارتش، کنترل مرز ترکیه با سوریه را در اختیار داشتند
- سران دهها شرکت از جمله دو هلدینگ بزرگ که در تامین مالی گروه تروریستی فتو فعال بودند، دستگیر شدند
-

*** جمهوریت
• 38 هزار نفر از بازداشتگاههای کشور تخلیه خواهند شد
• اردوغان با کانون وکلای ترکیه آشتی کرد

خاورم/2011**1579
کد N1395068