رئیس کمیسیون شوراها: شورای نگهبان نمی‌تواند پس از تأیید صحت انتخابات،در مورد صلاحیت‌ها نظر بدهد

مجلس دهم,انتخابات مجلس دهم

کولیوند گفت: پس از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان در مدت 20 روز و پس از تأیید صلاحیت انتخابات، این شورا نمی‌تواند نظر مجددی در رابطه با صلاحیت آن منتخب داشته باشد.

به گزارش خبرآنلاين؛ محمد جواد كوليوند در رابطه با طرح استفساريه ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به قرائت گزارش كميسيون شوراها پرداخت و گفت: در اين استفساريه دو سئوال انجام شده است كه در تبصره 3 ماده 52 شوراي نگهبان در چه زماني مي‌تواند تأييد صلاحيت را انجام دهد. در تبصره فعلي آمده است در صورتي كه نظر هيئت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است داوطلبان ميتوانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم كنند،‌شوراي نگهبان 20 روز فرصت دارند تا نظر نهايي خود را در رابطه با تأييد يا رد منتخبان به وزارت كشور اعلام كند.

وي افزود: حال سئوال اين است كه اگر فردي تأييد صلاحيت شده باشد و بعد از رأي گيري صحت انتخاباتش تأييد شود،‌آيا پس از تأييد صحت انتخابات، شوراي نگهبان در رابطه با صلاحيت اين فرد مي‌تواند ورود كند؟ كميسيون پس از جمع آوري نظر كارشناسان اين گونه پاسخ داده است. پس از اعلام نظر رسمي شوراي نگهبان در مدت 20 روز و پس از تأييد صلاحيت انتخابات، اين شورا نمي‌تواند نظر مجددي در رابطه با صلاحيت آن منتخب داشته باشد و چنانچه مدارك جديدي در رابطه با منتخب به شوراي نگهبان رسيده باشد،‌اين مدارك در زمان بررسي اعتبارنامه منتخبان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

كوليوند در رابطه با سئوال ديگر مربوط به ابطال انتخابات در ماده 73، توضيح داد: در اين ماده قانون مي‌گويد صدور اعتبارنامه  منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات  از طرف شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را در رابطه با انتخابات اعلام ميكند و وزارت كشور موظف است بدون فاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد، سئوال اين است كه اين مبناي ابطال انتخابات ناظر بر كل حوزه است يا ناظر بر ابطال راي يك فرد منتخب است؟ جواب اين است كه منظور قانون گذار از عبارت ابطال انتخابات در اين ماده صرفا ناظر بر كل حوزه انتخابيه است و نميتوان آراء برخي از منتخبان را پس از تأييد صحت انتخابات، ابطال كرد.

29217

کد N1394908