'اشرف غنی' و 'عبدالله' امروز دیدار می کنند

کد N1394785