جهانگیری ابلاغ کرد:

واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحدهای استانی تا پایان سال 96

کد N1394677