یک سند محرمانه:

دولت آلمان ترکیه را از حامیان سازمان های تروریستی می داند

سیاسی

یک رسانه آلمانی اعلام کرد که دولت کشورش ترکیه را به حمایت از سازمان های تروریستی در خاورمیانه متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوکس، بر اساس گزارش محرمانه ای که به رسانه های آلمان درز کرده است، آلمان کشور ترکیه و حزب حاکم در این کشور را از حامیان گروه های افراطی و تروریستی در منطقه خاورمیانه می داند.

در بخشی از این گزارش محرمانه، دولت ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه در این کشور به دلیل حمایت های خود از اخوان المسلمین مصر، حماس و گروه های تروریستی به یاری رساندن به افراط گرایان در منطقه خاورمیانه متهم شده است.

در ادامه این گزارش محرمانه آمده است: اتهام دولت کنونی ترکیه به حمایت از تروریست ها در منطقه در نتیجه سیاست داخلی و خارجی این کشور به خصوص پس از سال ۲۰۱۱ است.

کد N1393968