روزنامه طرفدار پ.ک.ک در ترکیه بسته شد

سیاسی

آنکارا – ایرنا – روزنامه دست چپی اوزگورگوندم ترکیه به اتهام تبلیغ پ.ک.ک به طور موقتی تعطیل شد.

به گزارش ایرنا، دادگاه کیفری استانبول روز سه شنبه به اتهام حرکت به عنوان ارگان تبلیغاتی سازمان تروریستی پ.ک.ک، حکم تعطیلی موقت این روزنامه را صادر کرد.
به گزارش ایرنا، در حکم شعبه هشتم دادگاه کیفری استانبول که در اختیار رسانه ها قرار داده شد، آمده است: روزنامه اوزگورگوندم تمامی فعالیت های خبری خود را به تبلیغ سازمان تروریستی پ.ک.ک خلاصه کرده و همانند ارگان این سازمان تروریستی حرکت می کند. مطابق قانون کیفری ترکیه و قانون مبارزه با تروریسم، چنین فعالیتی جرم است.
بسته شدن روزنامه اوزگورگوندم در رسانه های ترکیه با واکنش های مختلفی روبه رو بوده است. در حالیکه رسانه های نزدیک به دولت با کد فوری خبر تعطیلی روزنامه اوزگورگوندم را به عنوان رسانه پ.ک.ک برجسته کرده اند، در برخی از رسانه ها و رسانه های اجتماعی تصمیم دادگاه به چالش کشیده شده و از این اقدام به عنوان نقض آزادی بیان یاد شده است. برخی دیگر از رسانه ها نیز صرفا به انتشار خبر تعطیلی روزنامه اکتفا کرده اند.
این روزنامه که در ردیف روزنامه های دارای شمارگان پائین ترکیه قرار دارد، در استانبول چاپ شده ولی به ویژه در استانبول و آنکارا و برخی شهرهای کردنشین ترکیه منتشر می شد.
خاورم/2011**1144
کد N1393894